Presentasjon

Last ned: SMARTBLOC Presentasjon

Bruksområder

SMARTBLOC egner seg godt til alle typer bygg. SMARTBLOC er brannsikkert, miljøvennlig har høy styrke og lave vedlikeholdskostnader. Systemet er også designet for samvirke egenskaper mellom stålkonstruksjoner / betongkonstruksjoner for høyhus. SMARTBLOC innfyllingsvegg kan fungere som sekundær bærende konstruksjon til bærende hovedsystem.
Bærende hovedsystem kan bygges inn i SMARTBLOC uten ytterligere brannisolering.

Kan ditt bygg bygges i SMARTBLOC? Ta kontakt!

Bolig

Bruksområder - flermannsbolig

Hus i mur råtner ikke. I Norge har vi årlig fuktskader på bygg for mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. SMARTBLOC gir bygg med varige verdier.

Kontor og Butikk

Bruksområder - kontor-butikk

SMARTBLOC gir ikke bare et moderne preg av butikk og kontor lokaler, det er også fleksibelt for fremtidig ombygging. Dette gir eier og bruker av næringsbygg en trygghet og sikkerhet om at bygget vil vare i mange år fremover.

Lagerbygg

Bruksområder - lager

SMARTBLOC har en fremragende isolasjonsevne som gjør den ideell til lagerbygg. Systemet gir deg lave bygge kostnader og lav byggetid. Dette gir deg kort og lave kostnader. Bygger du med SMARTBLOC kan du være sikker på at du får et funksjonelt lager som er lett å vedlikeholde og enkelt å utvide i fremtiden.

Offentlige bygg

Bruksområder - offentlig

SMARTBLOC egner seg godt til skoler, eldresenter, studentboliger og andre offentlige bygg. SMARTBLOC er fullisolert, miljøvennlig, brannsikkert.

Garasjer og tilbygg

Bruksområder - tilbygg

SMARBLOC er et perfekt materiale for selvbyggeren, er enkelt å bygge, svært fleksibelt og består av få komponenter.